Allojeneik kök hücre naklinde akraba dışı verici bulma oranı nedir?

Allojeneik kök hücre nakli yapılırken ilk araştırma aile içinde yapılır. Doku grupları tam uyumlu verici adayı ağırlıkla kardeşlerdir ancak ne yazık ki tam uyumlu kardeş bulunma olasılığı %30’larda kalır. Amerika’nın önemli nakil merkezlerinden biri olan Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi kendi veri tabanlarını incelediklerinde hastalarının sadece %25’ine akraba verici bulabildiklerini belirtiyorlar.

Akraba verici bulunamayan hastalar için akraba dışı verici taraması başlatılmaktadır. Araştırmacılar 2005-2017 yılları arasında verici araştırması yapılan 1312 hastanın ırk ve etnik kökenlerini, aile öykülerini değerlendirmiş. Burada amaç acaba etnik veya ırksal farklılıklara göre akraba dışı verici bulunma oranı değişebilir mi sorusunu yanıtlamaktı. Avrupa kökenli kişilerde verici bulunma oranı %67’ye çıkarken Avrupa dışındakilerde (Asyalılar, Latinler ve Afrikalılar) bu oranın %33’e düştüğü görülmüş. Avrupalılar içinde daha zor verici bulunabilenler ise Güney Avrupalılar olarak saptanmış. Akraba dışı bankalarına kayıtlı gönüllü verici sayısında artış olsa da bu oranlarda büyük bir değişiklik olmadığı da söyleniyor. Bu araştırmadan elde edilen önemli bir sonuç ise özellikle bizim gibi akraba dışı verici bulunma olasılığı %30’larda kalan ülkeler için alternatif vericilerden nakil örneğin yarı uyumlu nakillerin ve kord nakillerinin önemli bir seçenek olduğudur.

Kategori Blog

Tags:


İlişkili Makaleler


Kanserden ölümler azalıyor

Kanserden ölümler azalıyor

Amerikan Kanser Derneği’nin verilerine göre kanserden ölüm 1991 yılından 2016’ya gelindiğinde %27 oranında azalmıştır. Bu da kanserden ölenlerin sayısının yılda...

%100 Meyve sularına aldanmayın!

%100 Meyve sularına aldanmayın!

Yapılan birçok çalışmada şekerli içeceklerin insan sağlığını olumsuz etkilediği açıklanmıştı. Yeni yapılan bir çalışmada %100 meyve sularında da bu riskin...

Canlı ilaç devri başlıyor

Canlı ilaç devri başlıyor

Dr. Sinem CİVRİZ BOZDAĞ Editör Yardımcısı Lösemi, lenfoma, miyelom gibi hematolojik maligniteler her geçen gün artmakta. Bu hastalıklardan korunma yollarından...Bir cevap yazın