D vitamini kanser riskini azaltmıyor!

D vitamininin vücut üzerindeki etkileri son günlerde oldukça ilgi çeken konulardan biri.


Yapılan bazı çalışmalarda, D vitamini eksikliğinin kanserden koruyucu etkileri olabildiğine dair veriler elde edilmiş olsa da bu konu bir netlik kazanamamıştır. 5108 hasta üzerinde yapılan “Vitamin D Değerlendirme Çalışması (ViDA)” D vitamininin kalp damar sağlığı üzerine etkisini araştırırken aynı zamanda kanser ile ilgili sonuçları da ortaya koyma fırsatı buldu. Çalışma aylık yüksek dozlarda D vitamini kullanımının kanser riskini azaltmadığını gösterdi. O halde gereksiz D vitamini kullanmıyoruz.

Fazla Vitaminin Faydası Yok

Bugüne kadar yapılan pek çok önemli araştırma ve değerlendirmede sağlıklı insanlara yararı olmadığı kanıtlanmış olsa da, vitamin hapları toplumda giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu ilaçların basit kullanımları, kolay ulaşılır olmalarının yanı sıra maalesef, bilimsel gerçekliklerle adeta dalga geçen reklamların varlığı da bu duruma olumsuz katkı yapmaktadır. Kardiyoloji (kalp hastalıkları) konusunda önemli dergilerden biri olan Circulation dergisinde yayımlanan bir makale multi vitamin kullanımının kalp hastalıklarından da korumadığını gösterdi. Ancak, gerçek hayatta bu makale vitamin tüketiminde etkili olup azaltma sağlayamadı. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmada doktorların %72’sinin, hemşirelerin ise %89’unun vitamin desteği aldığı ve doktorların
%79’unun, hemşirelerin ise %82’sinin hastalarına vitamin desteği yapmalarını önerdikleri gösterildi. Siz onlara bakmayın bizi dinleyin; fazladan vitamin almanın bir yararı yok!

Çocukları gelişim sürecinde kimyasallardan uzak tutmalı!

Günlük yiyeceklerimizin birçoğunda kimyasalların kullanıldığını biliyoruz. Önemli olan bu kimyasalların sağlık açısından güvenlilik testlerinden geçip geçmediği. Amerikan Pediatri Akademisi hangi kimyasalların sağlık üzerine, özellikle de çocukların sağlığı üzerine etkili olduğunun netleşmesi gerektiğini düşünüyor. Özellikle kimyasalların çocukluk çağındaki hormonal gelişim süreci gibi pek çok yan etkileri değerlendirilmelidir. Çünkü çocuklar, erişkinlere göre ağırlıkları başına kimyasallara daha fazla maruz kalırlar ve halen metabolik sistemleri gelişim sürecinde olduğundan, anahtar pek çok organ gelişimleri değişikliklere ve olgunlaşmaya gider. Dolayısıyla oluşabilecek yan etki profili farklılık gösterebilir.

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği (LLMBİR)
https://www.losemilenfomamiyelom.org/

Kategori Blog

Tags:


İlişkili Makaleler


Kanseri önlemede en etkin ilaç

Kanseri önlemede en etkin ilaç

Yapılan çalışmalar düzenli yürüyüş yapmanın süreden bağımsız olarak ölüm riskini azalttığını gösteriyor. Her ne kadar rehberler ‘İdeal sağlık’ koşullarının sağlanabilmesi...Bir cevap yazın