BRCA2 geni şimdi de çocuklardaki lenfomada karşımızda!

Jama Onkoloji Dergisi’nin 2019 yılı Temmuz sayısında Zhaoming Wang ve arkadaşlarının yayımladığı makalede Hodgkin dışı lenfomalı çocuklarda BRCA2 genindeki değişimlerin kontrol grubundaki çocuklara göre beş kat daha sık izlendiği ortaya konuldu.

BRCA2 (Breast Cancer), diğer genlerin sağlıklı kalması için işlev gören vücudun her hücresinde bulunan genlerdir. Aynı zamanda BRCA2 geni bazı kanserlerde sorumlu olduğu düşünülen ve üzerinde önemle durulan bir gen türüdür. Bazı meme, prostat, yumurtalık ve pankreas kanserlerinin de BRCA2 ile birlikteliği bilinmektedir. Söz konusu çalışmada Wang ve arkadaşları çocuk veya adölesan (erken yetişkin dönemi) lenfomadan tedavi edilip iyileşen 1380 hasta üzerinde yaptıkları araştırmada BRCA değişimlerinin beş kat daha sık olduğu gözlemlenmiştir.

İlk bakışta olumsuz gibi görülen bu haber genetik danışma ve risk azaltıcı yaklaşımlarının gündeme gelmesiyle bir avantaja dönüşebilir. Araştırıcılar bunun şimdilik bir sebep değil bir birliktelik olduğunu bu genin doğrudan kanserlere yol açtığının söylenemeyeceğini ifade ediyorlar.

Kategori Blog

Tags:


İlişkili Makaleler
Bir cevap yazın